Odběrové místo

Ústav imunologie a mikrobiologie 1 LF UK

Adresa Klinika pracovního lékařství VFN, Na Bojišti 1, Praha 2.
Upřesnění polohy Odběrová ambulance v 1.patře je přístupná ze dvora Kliniky, který se nachází vpravo od hlavniho vstupu do Kliniky.
Příjem Samoplátce
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém https://uim.lf1.cuni.cz/koronavirus
DRIVE-IN Ne
Komentář